Vil redusere bruken av tungolje i norske farvann

Regjeringen møter skipsfartsnæringen for å drøfte mulige tiltak for å begrense bruken av tungolje i norske farvann.