Erstatning for båtskader etter oljesølet

De som har fått båten sin skadet eller tilgriset av olje etter Full City-forliset, vil få utbetalt forsikring.