Lier ventemottak legges ned

Driften på Lier ventemottak i Buskerud legges nå helt ned, og alle de ansatte sies opp.