Skattedirektoratet: - Kan oppgi verdi i giverlandet

Omsetningsverdien i landet der man mottar en gave, kan brukes som grunnlag for gavens ligningsverdi, slår Skattedirektoratet fast.