- Norge har markert seg

Norges sterke innsats for skogbevaring er oppsiktsvekkende, mener Regnskogfondet, som likevel skulle ønske at urfolks rettigheter hadde fått større plass på skogkonferansen i Oslo.