Kraftlinjer vil gi millioninntekter til Hardanger

Mastene i Hardanger vil gi rundt 7 millioner kroner i skatteinntekter til de fem berørte kommunene. Sjøkabel vil bety langt høyere inntekter.