Fylkeslegen ber om rapport etter drapet i Eidsvoll