- Bedrageri å få momsfradrag på fritidsbåter

Når norske yrkesfiskere kjøper fritidsbåter og får moms— og avgiftsfritak, er det bedrageri, mener inspektør Svein Waage i Fiskeridirektoratet.