Må si fra om dyremishandling

Fra og med 1. januar er det lovpliktig å varsle myndighetene ved mistanke om dyremishandling eller vanskjøtsel av dyr.