Ikke forbud mot legehjelp til personer uten lovlig opphold

Fremskrittspartiet blir stående alene om forslaget om lovforbud mot å gi legehjelp til ulovlige innvandrere ut over øyeblikkelig eller akutt hjelp.