Sier ja til nytt forhold mellom stat og kirke

Både det nye og det forrige bispedømme— rådet i Stavanger er positive til å endre forholdet mellom stat og kirke. Bare to lokale menighetsråd har hittil svart på spørsmålet.