Forbrukerombudet til felts mot eiendomsmeklere

Forbrukerombudet har varslet fire eiendomsmeklerfirmaer om at det vil bli fattet forbudsvedtak med tvangsgebyr på grunn av brudd på markedsføringsloven.