Nesten 900.000 leverte selvangivelsen elektronisk

Stadig flere velger tastetrykk framfor konvolutt når de skal levere selvangivelsen. I år valgte 886.000 skattytere å sende de vitale tallene over internett eller telefon.