Menigheter forbereder landsomfattende middag

I New Zealand deltok mer enn 40.000 mennesker på en såkalt Alpha-middag i juni. Flere hundre norske menigheter gjør det samme om kvelden 24. januar.