Lønnsoppgjør for statsansatte i havn

Ved midnatt onsdag ble Staten, LO Stat, YS, Akademikerne ogUtdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) enige om åretsmellomoppgjør.