Slutt med musetest ved skjellundersøkelser

Det blir slutt med å bruke mus når det skal undersøkes om skjell inneholder algegift.