Eirik Jensen kjemper for løslatelse: – Jeg sliter skikkelig

Narko- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen har anmeldt sentrale personer i spesialenheten for grov uforstand. Nå vil han løslates for å forberede sin egen anke.

Eirik Jensen intervjues i Oslo tingrett i forbindelse med fengslingsmøtet torsdag.
  • NTB-Marius Helge Larsen og Rasmus Gorset Berg
Publisert: Publisert:
Rett før retten ble satt fikk Eirik Jensen et par ord med sin samboer Ragna Lise Vikre.
Ekspolitimann Eirik Jensen i fengslingsmøtet i Oslo tingrett torsdag.
Eirik Jensen kommer med sterke påstander i fengslingsmøtet og sier han har anmeldt flere sentrale aktører i Spesialenheten.
Eirik Jensen mener han kan dokumentere en rekke saksbehandlingsfeil.
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Den tidligere polititoppen ble i juni dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av flere tonn hasj og for grov korrupsjon.

I tiden etterpå har han sittet varetektsfengslet, og torsdag behandler tingretten spørsmålet om hvorvidt han skal slippes fri fram til Høyesterett har behandlet anken.

– Jeg sliter skikkelig. Jeg sover to timer i døgnet, det har jeg gjort siden jeg kom inn. Det er ingen sovetabletter som virker lenger. Jeg står ikke her og sutrer på grunn av det. Nå spiller jeg inn en del ting som jeg må gjøre for å imøtegå det som står i dommen, sa Jensen til pressen i pausen.

Kjennelsen kommer klokka 14.

Anmelder til Riksadvokaten

Da fengslingsmøtet begynte, kom Jensen med nyheten om at han har anmeldt flere av dem som har ført saken mot ham.

Blant dem er leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten, Liv Øyen, og assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, som også var aktor i saken mot Jensen.

– Det jeg gjør nå, er at jeg angriper et system. Systemet har en del sentrale aktører som sitter med ansvar. De som sitter med ansvaret, kan ikke etterforske seg selv, sier Jensen.

Han bruker anmeldelsene som argument mot videre fengsling, og mener at han kan dokumentere en rekke saksbehandlingsfeil i saken.

– Jeg kommer til å jobbe tett med advokatene mine på dette og mener en fengsling uforholdsmessig begrenser mulighetene til å bygge opp mitt eget forsvar, forklarer Jensen.

Elden ukjent med anmeldelsene

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Liv Øyen og Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten, men de har foreløpig ikke hatt mulighet til å kommentere saken.

Riksadvokaten bekrefter at anmeldelsen er mottatt.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt anmeldelse fra Eirik Jensen mot Spesialenheten, sier statsadvokat ved Riksadvokatembetet Tone Aase til NTB.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, sa i pausen at han ikke var kjent med anmeldelsene før han hørte om dem i retten.

– Jeg kommer til å bistå ham videre naturligvis, men jeg kjenner ikke innholdet i anmeldelsene, sier Elden til NTB.

Meningsmåling

Grunnlaget for å holde Jensen varetektsfengslet har vært hensynet til «allmennhetens rettsfølelse». I fengslingskjennelsen fra lagmannsretten for fire uker siden slås det fast at det vil kunne svekke tilliten til rettsvesenet dersom han får gå fri nå.

I retten la Elden fram en meningsmåling utført av Opinion 13. juli som han mener beviser det motsatte. Meningsmålingen er betalt av en av Jensens støttespillere.

– Av dem som ble spurt, mente en firedel at det var støtende at Jensen er på frifot, forklarte Elden i retten.

Dermed mener forsvareren å kunne argumentere for at tre firedeler av de spurte ikke mener det vil støte deres rettsfølelse om Jensen er på frifot.

Han understrekte overfor dommeren at det er allmennheten, altså folk flests rettsfølelse, som skal legges til grunn.

– Ikke uforholdsmessig inngrep

Forsvareren mener også at det er uforholdsmessig at Jensen blir holdt fengslet. Blant annet fordi han ikke har tilgang til sakspapirene når han skal forberede sin anke til Høyesterett.

Konstituert sjef for Spesialenheten Jens Olav Sæther, la på sin side fram en rapport i retten som viser at Jensen har tilgang på PC, bøker og TV og kan motta besøk i fengselet.

– Min vurdering er at det er satt i verk gode tiltak for ivareta Jensen best mulig og at fortsatt fengsling ikke vil være et uforholdsmessig inngrep.

Sæther mener hensynet til folks rettsfølelse må veie tyngre enn behovene Jensen peker på. I sin prosedyre viste han til at Jensen er dømt for alvorlige forhold som undergraver politiets samfunnsoppdrag.

– Det er en helt spesiell sak som dreier seg om innførsel av en betydelig mengde hasj, 13,8 tonn over en periode på ti år, hvor Jensen hadde en sentral rolle samtidig som han var polititjenestemann. Og hvor han har mottatt verdier på 1,4 millioner kroner, sa Sæther.

Publisert: