- Uklokt av Støre å delta i ansettelse av FN-ambassadør