Krav om 462 millioner kroner etter Rocknes-forliset