Norge får bli med på overvåkingen

EU-kommisjonen lover å være velvillige dersom Norge ønsker å bli en del av unionens nye system for å overvåke flypassasjerer.