Henlegger 40 overgrep i lommemann-saken

Politiet må henlegge samtlige overgrep de mener den angivelige «lommemannen» har begått før 1998.