Krever at Stortinget stanser nye laksekonsesjoner

Norske Lakseelver krever at Stortinget av hensyn til de sterkt pressede bestandene av villaks, stopper regjeringens tildeling av 65 nye oppdrettskonsesjoner.