Helse Førde innkaller til ekstraordinært styremøte