Nav tror 80.000 kan være ledige neste år

80.000 nordmenn kan være helt arbeidsledige når vi går jula i møte neste år, spår Nav.