- Vi vil se på beredskapen når aksjonen er avsluttet