• Det kan bli felles valg for Stortings- og lokalvalg fra 2013.

Vil ha felles valgdag hvert fjerde år