Retorikk kan både skape og løse kriser

Noen kriser er så alvorlige at alle skjønner det, andre er temmelig uskyldige. Men vi bruker de samme ordene om dem. Det kan være et problem.