Stor motstand mot å gi leger reservasjonsrett

Regjeringen sender nå ut et forslag om å endre loven slik at leger får mulighet til å nekte å henvise pasienter til abort. En ny meningsmåling viser at regjeringen er på kollisjonskurs med befolkningen.