De unge prioriteres framfor Gamlingen

Bare 3 grader og liten kuling. Likevel har mange kommet til Gamlingen. Svømmernes fraspark er faste i dag.