Ny lov kan redde teknisk fagskole

Stavanger tekniske fagskole kan trolig se framtiden lysere i møte dersom en Nou-innstilling om fagskoleutdanninger blir tatt til følge.