Mot snarlig løsning i FO-streiken

Både Fellesorganisasjonen forbarnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) og KommunenesSentralforbund (KS) har stor tro på en løsning når de tirsdagettermiddag møtes hos Riksmeklingsmannen.