Parolen, etterforskningens viktigesentrum

Parolen er Kristiansand-etterforskningenssentrum. Her samles alle opplysninger, og her legges strategien forden videre etterforskningen.