Eldre bilførere sjelden innblandet i trafikkuhell

Bilførere over 65 år er sjelden innblandet i trafikkuhell, det viser en undersøkelse foretatt av Vegdirektoratet.Nesten 90 prosent av de eldre som var med i undersøkelsen, opplyser at de ikke har vært innblandet i trafikkuhell i løpet av de siste fem årene.