Både gamle og nye hus er blitt dyrere

Prisene på nye eneboliger har steget med 7,7 prosent på ett år. Men prisene på brukte eneboliger har steget enda mer, med hele 13,4 prosent.Prisene på nye eneboliger steg i gjennomsnitt med 7,7 prosent fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999. Fra 3. til 4. kvartal 1999 økte prisene med 1,0 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner er prisstigningen 1,7 prosent.