Stress ned

Det er mange gode råd for å minske stresset. Fred og ro er ett. Men for matglade finnes det også snarveier til fred i sinnet: