Krav til utdanning

Situasjonen ved norske universiteter og høgskoler er i ferd med å normalisere seg. Flere studieplasser, lettere for nyutdannede å få seg jobb som alternativ til fortsatt utdanning, samt utsikt til litt mindre ungdomskull, er en del av forklaringene.