De vanskelige sakene

Delprivatisering av Statoil er egentlig vedtatt i partiets organer, men grasrota, med Oslo Ap i spissen, har tvunget fram en beslutning om at saken skal landsmøtebehandles.