Sorterer elever etter intelligens, evner og ambisjoner

På Haugaland videregående skole i Haugesund skal elevene i høst testes og sorteres i klasser ut fra intelligens, ferdigheter og ambisjoner.