Synlig og strengt politi gir resultater i Bergen

Mer synlige trafikkkontroller. Strengere reaksjoner mot bilistene.Mer bruk av media slik at bilistene føler det er mye overvåking.