Video-overvåking på ungdomsskoler

Smiodden og Tasta— veden skoler innfører videoovervåking for å få slutt på omfattende hærverk.