Solberg punkterer forslag om velferdskutt

De borgerlige ungdomspartiene krever kutt i sykelønn og velferdsytelser. Statsministeren og finansministeren sier blankt nei.