Knudsen avventer

Næringsminister Grete Knudsen vil ikke felle noen dom overs sjøfartsdirektøren på grunn av Sleipner-ulykken før hun har studert rapporten fra undersøkelseskommisjonen nøye.