Høyre vil gjøre Husbanken til ungdomsbank

Høyre ønsker å bruke alle husbankmidlene til ungdom ietableringsfasen.— Velkommen etter, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Johansen.