Vil ha forbud mot sexkjøp i utlandet

Likestillingssenteret vil at arbeidsgivere skal innføre forbud mot kjøp av seksuelle tjenester for ansatte som er på tjenestereiser i utlandet.