Kostbar flom på Østlandet

Forsikringsselskapene regner med at skadene etter flommen på Østlandet denne uken vil beløpe seg til om lag 50 millioner kroner.