Orheim: Nei til fjerning av kriminell lavalder

Barneministeren går sterkt imot barneombud Trond Waages forslag om å fjerne den kriminelle lavalderen.