Tønsberg får ny tilsynsetat

Regjeringen har bestemt at Produkt— og Elektrisitetstilsynet (PE) skal slås sammen med Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE). Den nye etaten skal lokaliseres til Tønsberg.