Arbeidstilsynet gir Jernbaneverket forlenget frist

Arbeidstilsynet har forlenget Jernbaneverkets frist til å oppfylle flere ulike sikkerhetskrav, og ilegger ingen bøter nå.