Nytt nederlag for gasskraftmotstandere

Gasskraft-motstanderne led nok et nederlag i Stortinget torsdag. Arbeiderpartiet, Høyre og Frp avviste et forslag fra SV om en «målrettet og uavhengig» undersøkelse om hvorvidt bygging av gasskraftverk faktisk vil føre til reduserte utslipp i Europa og totalt sett.