Folketallet i Norge vokser med rekordfart

I år er det blitt 57.900 flere innbyggere i Norge. Folketilveksten er på 1,1 prosent og to tredeler av veksten skyldes innvandring.